Uw partner voor een totaalaanpak in compartimentering en aanpassing

Het bedrijf

Het bedrijf

RIMARBO NV is inmiddels al 30 jaar actief in de verbouw-en nieuwbouw wereld en heeft zich in die tijd een ruime know-how en vakbekwaamheid opgebouwd. Wij hebben ons door de jaren heen gespecialiseerd met alles die te maken heeft met passieve brandcompartimentering van gebouwen. Wij zijn steeds meegegroeid met de evolutie in de behoeftes van de gebruiker. Zowel qua materiaal als plaatsingstechniek wordt steeds op kritische wijze de beste keuze gemaakt, waarbij men oog heeft voor de kwaliteit, het esthetische aspect, het comfort, de duurzaamheid en een zo gunstig mogelijke Return on Investment. Het bedrijf stelt momenteel 15 mensen te werk. De diensten van het bedrijf richten zich vooral naar de openbare sector en de industrie.