Uw partner voor een totaalaanpak in compartimentering en aanpassing

Coördinatie

INCOR beschikt over een Veiligheidscoördinator Niveau 2 (Wim Desmet) die naast de algemene veiligheidscoördinatie, verschillende werven binnen ons vakgebied kan combineren.
Een groot misverstand is dat er geen coördinatie meer zou nodig zijn voor kleinere bouwwerven. Wel zijn er een aantal nieuwe reglementen doorgevoerd en is de wet nog continu in evolutie.